Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 17 Östra Katarina SSÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 17 Östra Katarina SSÖ 1284 22,4% 44,3% 21,1% 12,2% 3,6% 48,6% 51,4%   3,7%
Summa 1284 22,4% 44,3% 21,1% 12,2% 3,6% 48,6% 51,4% 3,7%

http://www.val.se