Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 13 Rosenlund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 13 Rosenlund 874 13,7% 34,1% 23,8% 28,4% 6,2% 46,5% 53,5%   1,3%
Summa 874 13,7% 34,1% 23,8% 28,4% 6,2% 46,5% 53,5% 1,3%

http://www.val.se