Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 11 Rosenlundsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 11 Rosenlundsparken 1521 22,6% 44,8% 20,6% 12,0% 5,5% 50,3% 49,7%   3,4%
Summa 1521 22,6% 44,8% 20,6% 12,0% 5,5% 50,3% 49,7% 3,4%

http://www.val.se