Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 7 Kv Linjalen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 7 Kv Linjalen mm 1386 12,3% 29,3% 31,0% 27,4% 5,8% 55,7% 44,3%   2,6%
Summa 1386 12,3% 29,3% 31,0% 27,4% 5,8% 55,7% 44,3% 2,6%

http://www.val.se