Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 4 Östra Katarina V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 4 Östra Katarina V 1265 19,7% 42,1% 22,7% 15,6% 4,7% 49,5% 50,5%   3,6%
Summa 1265 19,7% 42,1% 22,7% 15,6% 4,7% 49,5% 50,5% 3,6%

http://www.val.se