Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 3 Katarina kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 3 Katarina kyrka 1547 21,5% 37,3% 26,1% 15,1% 5,6% 49,2% 50,8%   2,5%
Summa 1547 21,5% 37,3% 26,1% 15,1% 5,6% 49,2% 50,8% 2,5%

http://www.val.se