Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 1 Björns Trädgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 1 Björns Trädgård 1904 15,5% 38,0% 28,2% 18,3% 4,6% 50,8% 49,2%   16,0%
Summa 1904 15,5% 38,0% 28,2% 18,3% 4,6% 50,8% 49,2% 16,0%

http://www.val.se