Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högalid 21 Folkskolegatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 21 Folkskolegatan mm 1073 22,6% 40,4% 17,4% 19,5% 2,8% 44,8% 55,2%   3,3%
Summa 1073 22,6% 40,4% 17,4% 19,5% 2,8% 44,8% 55,2% 3,3%

http://www.val.se