Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högalid 11 Zinkensdamm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 11 Zinkensdamm N 1486 17,0% 36,2% 25,8% 21,0% 5,7% 45,8% 54,2%   2,8%
Summa 1486 17,0% 36,2% 25,8% 21,0% 5,7% 45,8% 54,2% 2,8%

http://www.val.se