Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högalid 9 Hornstull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 9 Hornstull 1213 20,6% 41,4% 22,8% 15,3% 5,4% 46,7% 53,3%   3,5%
Summa 1213 20,6% 41,4% 22,8% 15,3% 5,4% 46,7% 53,3% 3,5%

http://www.val.se