Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högalid 6 Pålsundsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 6 Pålsundsparken 898 25,2% 49,8% 16,5% 8,6% 2,2% 48,7% 51,3%   3,9%
Summa 898 25,2% 49,8% 16,5% 8,6% 2,2% 48,7% 51,3% 3,9%

http://www.val.se