Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högalid 4 Norra Högalid C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 4 Norra Högalid C 1188 14,0% 39,3% 15,2% 31,6% 2,6% 42,4% 57,6%   2,9%
Summa 1188 14,0% 39,3% 15,2% 31,6% 2,6% 42,4% 57,6% 2,9%

http://www.val.se