Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högalid 3 Norra Högalid N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 3 Norra Högalid N 1112 19,2% 41,9% 20,1% 18,8% 3,2% 46,7% 53,3%   4,2%
Summa 1112 19,2% 41,9% 20,1% 18,8% 3,2% 46,7% 53,3% 4,2%

http://www.val.se