Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högalid 1 Reimersholme-Långholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 1 Reimersholme-Långholmen 1049 11,2% 41,4% 25,4% 22,0% 2,3% 46,7% 53,3%   19,8%
Summa 1049 11,2% 41,4% 25,4% 22,0% 2,3% 46,7% 53,3% 19,8%

http://www.val.se