Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Maria 13 Mariaberget Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 13 Mariaberget Ö 1112 16,0% 32,6% 30,2% 21,1% 4,7% 47,2% 52,8%   4,7%
Summa 1112 16,0% 32,6% 30,2% 21,1% 4,7% 47,2% 52,8% 4,7%

http://www.val.se