Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Maria 12 Fredmansgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 12 Fredmansgatan mm 1189 17,7% 42,5% 24,2% 15,6% 4,5% 47,1% 52,9%   3,7%
Summa 1189 17,7% 42,5% 24,2% 15,6% 4,5% 47,1% 52,9% 3,7%

http://www.val.se