Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Maria 8 Södra station N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 8 Södra station N 1272 18,4% 34,9% 28,5% 18,2% 5,8% 49,0% 51,0%   2,9%
Summa 1272 18,4% 34,9% 28,5% 18,2% 5,8% 49,0% 51,0% 2,9%

http://www.val.se