Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Maria 7 Skaraborgsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 7 Skaraborgsgatan mm 1159 14,2% 36,7% 30,1% 19,0% 5,3% 47,8% 52,2%   3,3%
Summa 1159 14,2% 36,7% 30,1% 19,0% 5,3% 47,8% 52,2% 3,3%

http://www.val.se