Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Maria 5 Mariatorget S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 5 Mariatorget S 1340 17,6% 38,1% 24,2% 20,1% 5,4% 45,4% 54,6%   3,9%
Summa 1340 17,6% 38,1% 24,2% 20,1% 5,4% 45,4% 54,6% 3,9%

http://www.val.se