Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Maria 4 Bergsgruvan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 4 Bergsgruvan 1298 18,1% 42,5% 23,7% 15,7% 4,1% 47,8% 52,2%   3,2%
Summa 1298 18,1% 42,5% 23,7% 15,7% 4,1% 47,8% 52,2% 3,2%

http://www.val.se