Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Maria 2 Mariaberget V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 2 Mariaberget V 1135 19,8% 41,4% 21,8% 17,0% 4,9% 46,3% 53,7%   3,6%
Summa 1135 19,8% 41,4% 21,8% 17,0% 4,9% 46,3% 53,7% 3,6%

http://www.val.se