Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Maria 1 Mariaberget mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 1 Mariaberget mellersta 1407 18,3% 39,8% 25,2% 16,7% 3,9% 48,9% 51,1%   11,9%
Summa 1407 18,3% 39,8% 25,2% 16,7% 3,9% 48,9% 51,1% 11,9%

http://www.val.se