Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oscar 20 Gärdet Smedbacksgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 20 Gärdet Smedbacksgatan mm 1255 31,3% 35,9% 14,0% 18,8% 3,9% 45,1% 54,9%   5,5%
Summa 1255 31,3% 35,9% 14,0% 18,8% 3,9% 45,1% 54,9% 5,5%

http://www.val.se