Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oscar 14 Gärdet S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 14 Gärdet S 1319 18,0% 29,4% 19,6% 33,0% 3,2% 44,4% 55,6%   4,2%
Summa 1319 18,0% 29,4% 19,6% 33,0% 3,2% 44,4% 55,6% 4,2%

http://www.val.se