Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oscar 12 Tessinparken V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 12 Tessinparken V 1105 20,9% 34,5% 19,1% 25,5% 2,9% 43,5% 56,5%   3,4%
Summa 1105 20,9% 34,5% 19,1% 25,5% 2,9% 43,5% 56,5% 3,4%

http://www.val.se