Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oscar 4 Oscars kyrka V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 4 Oscars kyrka V 1498 19,7% 37,6% 21,8% 20,9% 3,9% 48,6% 51,4%   7,7%
Summa 1498 19,7% 37,6% 21,8% 20,9% 3,9% 48,6% 51,4% 7,7%

http://www.val.se