Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oscar 3 Oscars kyrka SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 3 Oscars kyrka SV 1435 19,4% 34,4% 24,4% 21,8% 4,5% 47,5% 52,5%   7,6%
Summa 1435 19,4% 34,4% 24,4% 21,8% 4,5% 47,5% 52,5% 7,6%

http://www.val.se