Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oscar 1 Djurgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 1 Djurgården 1253 8,5% 22,3% 32,0% 37,3% 2,4% 46,8% 53,2%   45,6%
Summa 1253 8,5% 22,3% 32,0% 37,3% 2,4% 46,8% 53,2% 45,6%

http://www.val.se