Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Engelbrekt 9 Hjorthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 9 Hjorthagen 913 13,4% 39,2% 23,8% 23,7% 3,1% 46,7% 53,3%   3,0%
Summa 913 13,4% 39,2% 23,8% 23,7% 3,1% 46,7% 53,3% 3,0%

http://www.val.se