Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Engelbrekt 1 Engelbr kyrka SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 1 Engelbr kyrka SÖ 1843 15,8% 30,3% 24,5% 29,4% 3,9% 47,6% 52,4%   23,4%
Summa 1843 15,8% 30,3% 24,5% 29,4% 3,9% 47,6% 52,4% 23,4%

http://www.val.se