Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gustav Vasa 8 Gustav Vasa NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 8 Gustav Vasa NÖ 1026 24,1% 44,0% 19,7% 12,3% 4,9% 49,4% 50,6%   5,8%
Summa 1026 24,1% 44,0% 19,7% 12,3% 4,9% 49,4% 50,6% 5,8%

http://www.val.se