Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gustav Vasa 4 Odenplan S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 4 Odenplan S 1255 17,9% 40,7% 21,4% 19,9% 4,1% 49,0% 51,0%   3,0%
Summa 1255 17,9% 40,7% 21,4% 19,9% 4,1% 49,0% 51,0% 3,0%

http://www.val.se