Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gustav Vasa 2 Gustav Vasa Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 2 Gustav Vasa Ö 1353 20,0% 36,3% 22,0% 21,7% 4,1% 50,2% 49,8%   6,7%
Summa 1353 20,0% 36,3% 22,0% 21,7% 4,1% 50,2% 49,8% 6,7%

http://www.val.se