Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gustav Vasa 1 Atlasområdet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 1 Atlasområdet Ö 1004 24,5% 43,0% 17,6% 14,8% 3,3% 46,9% 53,1%   19,5%
Summa 1004 24,5% 43,0% 17,6% 14,8% 3,3% 46,9% 53,1% 19,5%

http://www.val.se