Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Adolf Fredrik 4 Norrmalm NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 4 Norrmalm NV 1639 23,6% 42,5% 22,8% 11,0% 4,7% 51,3% 48,7%   4,8%
Summa 1639 23,6% 42,5% 22,8% 11,0% 4,7% 51,3% 48,7% 4,8%

http://www.val.se