Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Johannes 1 Norrmalm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 1 Norrmalm Ö 1428 17,1% 36,8% 23,2% 22,8% 2,9% 48,8% 51,2%   14,6%
Summa 1428 17,1% 36,8% 23,2% 22,8% 2,9% 48,8% 51,2% 14,6%

http://www.val.se