Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 3 Klara-Jacob

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 3 Klara-Jacob 1532 17,3% 42,0% 23,4% 17,3% 3,7% 54,9% 45,1%   5,2%
Summa 1532 17,3% 42,0% 23,4% 17,3% 3,7% 54,9% 45,1% 5,2%

http://www.val.se