Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 93 Tegelhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
93 Tegelhagen 1059 12,9% 36,7% 26,3% 24,1% 5,4% 46,6% 53,4%   1,9%
Summa 1059 12,9% 36,7% 26,3% 24,1% 5,4% 46,6% 53,4% 1,9%

http://www.val.se