Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 92 Helenelunds centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
92 Helenelunds centrum 1216 23,2% 38,5% 21,5% 16,8% 6,3% 50,2% 49,8%   3,9%
Summa 1216 23,2% 38,5% 21,5% 16,8% 6,3% 50,2% 49,8% 3,9%

http://www.val.se