Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 81 Sjöberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
81 Sjöberg 950 16,9% 42,6% 30,6% 9,8% 10,1% 51,2% 48,8%   2,9%
Summa 950 16,9% 42,6% 30,6% 9,8% 10,1% 51,2% 48,8% 2,9%

http://www.val.se