Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 73 Östra Bagarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
73 Östra Bagarby 1557 22,8% 38,2% 22,4% 16,7% 6,9% 50,1% 49,9%   6,1%
Summa 1557 22,8% 38,2% 22,4% 16,7% 6,9% 50,1% 49,9% 6,1%

http://www.val.se