Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 72 Knista

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
72 Knista 1215 17,8% 28,6% 21,9% 31,7% 6,1% 45,7% 54,3%   2,0%
Summa 1215 17,8% 28,6% 21,9% 31,7% 6,1% 45,7% 54,3% 2,0%

http://www.val.se