Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 71 Norra Töjnan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
71 Norra Töjnan 1239 13,6% 40,6% 26,0% 19,8% 8,6% 49,1% 50,9%   3,1%
Summa 1239 13,6% 40,6% 26,0% 19,8% 8,6% 49,1% 50,9% 3,1%

http://www.val.se