Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 63 Östra Edsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
63 Östra Edsberg 1224 29,1% 31,0% 18,0% 22,0% 8,3% 44,7% 55,3%   1,6%
Summa 1224 29,1% 31,0% 18,0% 22,0% 8,3% 44,7% 55,3% 1,6%

http://www.val.se