Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 42 Vaxmora-Edsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
42 Vaxmora-Edsängen 1287 13,3% 40,9% 23,9% 21,9% 8,2% 49,8% 50,2%   2,8%
Summa 1287 13,3% 40,9% 23,9% 21,9% 8,2% 49,8% 50,2% 2,8%

http://www.val.se