Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 23 Östra Viby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Östra Viby 1124 14,5% 38,9% 27,0% 19,7% 8,4% 50,1% 49,9%   2,7%
Summa 1124 14,5% 38,9% 27,0% 19,7% 8,4% 50,1% 49,9% 2,7%

http://www.val.se