Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 14 Norra Rotsunda gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Norra Rotsunda gård 803 23,2% 44,1% 23,2% 9,6% 10,7% 48,9% 51,1%   2,7%
Summa 803 23,2% 44,1% 23,2% 9,6% 10,7% 48,9% 51,1% 2,7%

http://www.val.se