Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 13 Rotsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Rotsunda 609 26,8% 37,9% 21,2% 14,1% 8,4% 49,1% 50,9%   3,8%
Summa 609 26,8% 37,9% 21,2% 14,1% 8,4% 49,1% 50,9% 3,8%

http://www.val.se