Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 12 Södra Rotebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Södra Rotebro 1074 23,2% 35,7% 22,7% 18,4% 6,3% 46,3% 53,7%   2,4%
Summa 1074 23,2% 35,7% 22,7% 18,4% 6,3% 46,3% 53,7% 2,4%

http://www.val.se