Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Danderyd 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 19 1018 29,2% 35,5% 20,4% 14,9% 5,7% 47,2% 52,8%   3,9%
Summa 1018 29,2% 35,5% 20,4% 14,9% 5,7% 47,2% 52,8% 3,9%

http://www.val.se